• MyPassion
Tiflisis Tçitçe Mapaskiri-şi Oqomala
01/01/2001 01:00

P̆işiǯanas Sinan Albayrakoğluşi (Badişi) tercumete Lazuri muşi na gamaxtudort̆un Antoine de Saint-Exupéryşi ç̆it̆a Mapaskiri (Le Petite Prince, Küçük Prens) coxoni novelaşi Margaluri versiyoni, Givi G. Karçavaşi  tercumete 2013-işi ǯanağanis Laz Kültür Derneğişen kogamaxtudort̆un. Kʒalaşi 20-s Tiflisis ham Margaluri edisyonişi p̆rezent̆asyoni dixeninu. p̆rezent̆asyonişa Okorturas na skidun Lazur-Margalur nenapeş mqoropu Margali do Lazepeti mendaxtes. 

Okorturaşi nananoğaz, Tiflisiz na nulun ǯanaşi 20 Kʒalaz Margaluri nenas na oroman do mxuci na meçaman k̆oçepeşeni ar ok̆omala kodidginu. Ok̆omalaşi sebebi Antuan de Saint-Exuperyşi p̆ot̆ez na va ğurun “Le Petit Prince”-şi Margaluri gonokture t̆udort̆un. 2011 ǯanas haya p̆aşura Sinan Badişişi xeşen Lazurişa goiktiruşk̆ule, Margaluri nenatenti moiǯopxas-ya do ar nogure kodibadudoren. Margaluri gonoktire Givi G. Karçavaşen ixenu do Lazuri K̆ult̆uraşi Derneğik gamoşkudoren. 

Ok̆omalaz Tiflisişi guriz oşi k̆onari k̆oçi komoxtu. Na moxtupeşi oşkendas Turkieşen mok̆axtimeri Lazepeti kort̆ez. Svaraşi gamopinu ar edebiyaturi k̆afeşi ǯoxle xeneri ç̆ut̆a meydanis ixenu, Margaluri birapapeşi tude. K̆afeşi mancek, ‘ha mskva ndğaşeni xeleri boret!’-ya do nena svaraşi gemakturez, Givi G. Karçavaz komeçu. Karçavak, svaraşi okturuşi idea muç̆o dibadu, muşi jin muç̆o do nak̆o içalişu, haya muperi oxeloni dulya t̆u, p̆olis na xenan Lazi manebrapek muç̆o nuşvelez do Margaluri nenaten haşo aktivobas muperi becitoba uğun, heya kogamognapu. Karçavaşk̆ule saxneşa Lazi p̆rofesori, Ǯate Baǯaşi kogamaxtu do çkuni nenapeşi do çkuni artobaşeni gunz̆e nena dotku. Baǯaşiz nena na guǯuğu k̆oçi Okorturaşi maartani televizyonişi ǯoxleneri muduri, Gia ç̆ant̆uria ivu. Çinoberi nenamçkinacepeşi, Giorgi Rogava do Ketevan Lomtatiz̆eşi mota na ren ç̆ant̆uriak muç̆oti Tiflisiz dobadineri ar Margalik gonoktureşi mskvanobaşeni do Margaluri nenaşi k̆ut̆alobaşeni mskva do menceloni nena dotku. Çodinas na isinapu Soxumişen get̆k̆oçineri ar Margali, K̆oba Narouşvili (Narouskua) t̆u. Ok̆omalaşa na moxtu do rop̆ort̆aji na vu kortuli TV-peşen arteği, “P̆alit̆ra TV” ivu. 

Ok̆omala lumcişakiz goinç̆imu. Na moxtez k̆oçepek “ç̆iç̆e Mapaskiri”-şeni xeneri mskva ar pastaşi nostoni doʒades do Margaluri nenaşeni xveneri ham ç̆ut̆a, mara beciti dulya doxvamez. 

İrfan Çağatay Aleksishi - irfancagatay@hotmail.com


Facebook'ta Paylaş