• MyPassion
Lazuri Nanepe Repertuaris Kamaxtu!
01/01/2001 01:00

Amerik̆anuri oxoržalepeşi vok̆aluri asamble Kitkak (Bulgarulot “xeşi” itkven), Lazuri nanepeşi ok̆orobuşeni kʒalaş tutaşi geç̆k̆apuris Arkabişa komoxtu. “Na gondunun birapapeşi oşletinuş turişeni” Balk̆aniaşi terepes na nacoxes aşoni asamble, ar dolonik̆o Arkabis Lazuri muzisyenepeşk̆ala nanepeşeni diçalişes.

Lazi oxoržalepeşi vok̆aluri grubi Dalepe Nena do xolo Refika Kadıoğlu, Güler Topaloğlu do Sarpuli Lili Abdulişişen nanepe na iguru asamblek ham nanepe rep̆ert̆uari muşis amaonu guris uğun. Kʒalaşi majurani p̆araskes lok̆aluri oçalişupe na oçodinu Kitkak Arkabişi Ç̆armati coxoni oput̆es na gedgin Birol Topaloğluşi moǯopxeri “Ezmoce Oput̆uri Oxori” coxoni svas ar k̆onseri komeçu.  K̆onseris Balk̆anuri k̆aidepe do Lazuri nanepe na ibires grubişi birapapes Dalepe Nena, Refika Kadıoğlu, Güler Topaloğlu do Lili Abdulişikti elvaones. 

Ǯana 1979-s Amerik̆aşi K̆aliforniaş Eyaletişi Oak̆landi coxoni noğas na didgu Kitkak Avropa do K̆avk̆asiaşi oxoržaluri Vok̆aluri Musik̆a, mteli kianas oçinapuşeni inç̆işen. Ǯalonape gulunan do lok̆aluri muzisyenepeşen na diguraman, na goiç̆k̆ondinen birapape moşenuman. 21 çkva do çkva nenate na ibirs grubişi 1989-şen haǯişakis ovro albumi kogamaxtu. (www.kitka.org)

İrfan Çağatay Aleksishi - irfancagatay@hotmail.com


Facebook'ta Paylaş