• MyPassion
Erdoğani: "Osmanlis Lazisthani Korthu"
01/01/2001 01:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğanik, 30 Mart̆i 2013-is Kanal D do CNN TÜRK-şi ortaği xeneri programis, Taha Akyoli, Enis Berberoğlu, Hande Fırati do Hakan Çelikişi ok̆itxalepes cevabi meçu.

Eyaletiş sistemiti na elişininu programis Erdoğani oseironi gamagnapalepe dotku. Erdoğani p̆art̆ia muşişi Akdenizuri vekilepeşi ok̆obğalas eyaletiş sistemişeni na tkudort̆un gamagnapupe mualefetis dido p̆at̆i na aǯonu uǯvesşk̆ule, “Hantepes ist̆oriati var uçkinan. Kianaşi didi devletepes voǯk̆ert, hantepes eyaletişa var aşk̆urinenan, var goǯvazdenan. Osmanlis boǯk̆edatşk̆uleti, him menceloni Osmanlis Lazist̆aniti kort̆u, Kurdistaniti kort̆u. Omcorek̆ele gebulurt, xolo eyalet̆epe koren. Muşeni? Osmanli menceloni rt̆u do şkurina var uğut̆u. Hentepes hantee komeçudort̆un. Haǯi MHP-şa dido mapxasinen. CHP xolo çkva biduşur do, MHP ar k̆ele ‘Osmanlişi meonu boret̆-ya tkvasen, vana ‘Osmanli boret̆-ya tkvasen, arti k̆eleti Osmanlişi ham devletiş st̆rukt̆ura var az̆irasen.”-ya tku.

Erdoğanik, ‘Rusya do Iranişisteri ar st̆rukt̆ura iduşurti’-ya do uk̆itxesşk̆ule: “Ma demok̆rasi do ek̆onomi muşi menceloni ar Turkieşeni bzop̆on, haya maartani. Majurani hantepes Osmanlişi fikrepeti ek̆emak̆atenan. Hak moǯk̆edit, çku Osmanlis na rt̆ust̆eri doxmeluri mʒikobapeşeni, eyaletiş sist̆emişeni him k̆ai oǯonu xoloti va memaç̆işines.”-ya.

Başbakan Erdoğanis, ‘eyaletiş sist̆emi devletişi ok̆ortuş risk̆i moğaseni, vana var?’-ya do uk̆itxesşk̆ule: “Osmanli ‘Kurdistani, Lazistani kort̆u’-ya tku. Çkuti illa ‘Kurdistani, Lazistani’ otkvalu va domaç̆inan. Çku muç̆oti geografuli nortepe miğunan, ham nortepeş sist̆emaş doloxe biduşunaten. Haǯi Almanyanuri sist̆emis boǯk̆edati, geografuli norte-ya do eyaletis coxo gyodumers. Amerik̆as boǯk̆ert, geografuli: ‘T̆eksasiş eyaleti’-ya zop̆ons, ‘Floridaş eyaleti’-ya zop̆ons. Haşote molaşinums”-ya do nena gokturu.

İrfan Çağatay Aleksishi - irfancagatay@hotmail.com


Facebook'ta Paylaş